การรับรองมาตรฐานสากล

ด้วยประสบการณ์และทีมผู้เชี่ยวชาญ ที่ใส่ใจในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบอย่างละเอียด 
เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

การรับรองระบบมาตรฐานสากล

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและคงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯจึงได้รับการยอมรับและการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทฯได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จากสถาบัน SGS (ประเทศไทย) จำกัด และ Underwriters Laboratories Inc. : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภท Metallic Sprinkler Pipe และได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 427 มอก. 276 มอก. 277 และมอก. 107 บนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานของเรา

นอกจากนี้ บริษัท มิตรสตีล จำกัด (Mitr Steel) ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กของประเทศไทย ยังได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand (MiT) โดยมีข้อกำหนด ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและมีฐานผลิตในประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของ Mitr Steel อาทิเช่น ท่อเหล็กกลม ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหล็กรูปตัวซี เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากลที่ผลิตในประเทศไทยภายใต้สัญลักษณ์ Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อการสนับสนุนอุตสาหรรมเหล็กและการก่อสร้างในประเทศไทย มิตรสตีลพร้อมผลักดันสนับสนุนอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ Mitr Steel ที่มีมาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพระดับสากล


The ISO 9001:2015 quality management system, certified by the united Kingdom Accreditation Service (UKAS)

The ISO 9001:2015 quality management system, certified by the National Accreditation Council of Thailand

Underwriters Laboratories Inc. : Standard Certification for Metallic Sprinkler Pipe

MiT (Made in Thailand) certificate, certified by The Federation of Thai Industries

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Thailand Industrial Standard

TIS 427

TIS 276

TIS 277

TIS 107 

TIS 1228

International Standard

JIS G 3444 (STK 400)

JIS G 3452

JIS G 3457

JIS G 3466 (STKR 400)

ASTM A 53 (120) Grade A or B

ASTM A 53 - 87b

ASTM A 500: 1995

DIN 2440/2441

AWWA C 200

BS 534

BS 1387: 1985 (Class: L,M,H)