การรับรองมาตรฐานสากล

ด้วยประสบการณ์และทีมผู้เชี่ยวชาญ ที่ใส่ใจในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบอย่างละเอียด 
เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

การรับรองระบบมาตรฐานสากล

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและคงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯจึงได้รับการยอมรับและการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทฯได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จากสถาบัน SGS (ประเทศไทย) จำกัด และ Underwriters Laboratories Inc. : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภท Metallic Sprinkler Pipe และได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 427-2531 มอก. 276-2532 มอก. 277-2532 และมอก. 107-2533 บนสินค้าทุกชิ้นที่ผลิตจากโรงงานของเรา


The ISO 9001:2015 quality management system, certified by the united Kingdom Accreditation Service (UKAS)

The ISO 9001:2015 quality management system, certified by the National Accreditation Council of Thailand

Underwriters Laboratories Inc. : Standard Certification for Metallic Sprinkler Pipe

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Thailand Industrial Standard

TIS 427-2531

TIS 276-2532

TIS 277-2532

TIS 107-2533 HS 41, 50, 51 

TIS 1228 : 2549

International Standard

JIS G 3444 (STK 400)

JIS G 3452

JIS G 3457

JIS G 3466 (STKR 400)

ASTM A 53 (120) Grade A or B

ASTM A 53 - 87b

ASTM A 500: 1995

DIN 2440/2441

AWWA C 200

BS 534

BS 1387: 1985 (Class: L,M,H)