ผลิตภัณฑ์และบริการ

STEEL SOLUTION SERVICE IN THAILAND

ด้วยศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพและให้บริการที่ครอบคลุมสมบูรณ์แบบ ตามมาตรฐานสากล พร้อมบริการจัดหาและรวบรวมสินค้าเหล็กทุกประเภท ทั้งวัตถุดิบ สินค้าแปรรูป และสำเร็จรูปครอบคลุมสินค้าทุกประเภทและบริการในที่เดียว

สินค้าคุณภาพ

บริการที่ครอบคลุมสมบูรณ์แบบ

ระดับมาตรฐานสากล

ผลิตภัณฑ์

บริษัท มิตรสตีล จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กรุปพรรณ โดยเน้นธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเพื่อใช้ในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างหรืองานระบบ

ท่อ Spiral คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของมิตรสตีล ซึ่งเป็นท่อเหล็กขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงถึง 3500 มม. ท่อชนิดนี้โดยหลักสามารถนำไปใช้เป็นทั้งท่อโครงสร้างและท่อขนส่งน้ำ โดยทางมิตรสตีลสามารถผลิตได้ตรงตามมาตรฐานของการประปานครหลวงการประปาภูมิภาคและกรมชลประทาน

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัททำการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า “MITRSTEEL” สามารถแบ่งลักษณะออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ

1. ท่อเหล็กโครงสร้าง
เหล็กโครงสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ไว้สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและงานระบบ

2. ท่อเหล็กชุบสังกะสี
ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กชุบสังกะสีของมิตรสตีล จะถูกผลิตโดยการนำท่อเหล็กทรงกลมไปผ่านกระบวนการชุบแร่สังกะสี เพื่อให้มีคุณสมบัติในการป้องการการกัดกร่อนและสนิม โดยมิตรสตีลสามารถผลิตท่อเหล็กชุบสังกะสีได้ตามมาตรฐานเช่นเดียวกับท่อเหล็กดำทรงกลม


3. ท่อสไปรัล
ผลิตภัณฑ์ท่อสไปรัลเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หลักของมิตรสตีล ซึ่งผลิตจากเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ท่อชนิดนี้โดยหลักสามารถนำไปใช้เป็นทั้งท่อโครงสร้างและท่อขนส่งน้ำ ซึ่งทางมิตรสตีล สามารถผลิตได้ถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3500 มิลลิเมตร

4. ท่อม้วนโค้ง
เป็นท่อสำหรับใช้สำหรับงานโครงสร้างและท่อขนส่งน้ำ ซึ่งผลิตจากเหล็กแผ่น โดยเราสามารถผลิตได้ถึงชนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง 5000 มิลลิเมตร

ผลิตภัณฑ์ ตามการใช้งาน

o งานโครงสร้าง
( Carbon Steel Pipes)

o งานท่อขนส่งน้ำและประปา
( Galvanized Steel Pipes)

ผลิตภัณฑ์ ตามประเภท

o ท่อเหล็ก
( Electric Resistance Welded Pipe )

o ท่อขนาดใหญ่
( Spiral Welded Pipe/Bending Rolled Pipe )

o เหล็กรูปพรรณ

ด้วยศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ
และบริการที่ครอบคลุมสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานสากล