เกี่ยวกับมิตรสตีล

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กเพื่องานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้าง

“เราจะร่วมมือกันผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานสากลและส่งมอบตามกำหนด เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและพึงพอใจ พร้อมทั้งมีการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง”

 คุณภาพผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานระดับโลก

 โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการระดับสากล

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท มิตรสตีล จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2533 ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ผลิตท่อเหล็กสำหรับใช้กับโครงการของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมชลประทานงานก่อสร้างและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อมาในปีพ.ศ. 2546 บริษัทฯได้ย้ายสถานที่ตั้งไปที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ทั้งนี้เพื่อจะได้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงความสะดวกของสถานที่ในการรับ-ส่งสินค้าของลูกค้า

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯมีความตั้งใจที่จะรักษาและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นโดยได้นำเอาเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในขบวนการผลิตสินค้ารวมการถึงการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญในการปฎิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และความต้องการของลูกค้าตลอดไป

MitrSteel

ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

ดูโครงการอ้างอิง