บริษัท มิตรสตีล จำกัด

"ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมท่อเหล็กด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล"

ผังองค์กร

บริษัท มิตรสตีล จำกัด

MitRsteel

โรงงานผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลาย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าครบถ้วนในที่เดียว

ติดต่อสั่งซื้อ