โครงการอ้างอิง

STEEL SOLUTION SERVICE IN THAILAND

ได้รับความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา โดยองค์กรชั้นนำระดับโลก

บริษัท มิตรสตีล จำกัด

ได้รับความไว้วางใจโดยองค์กรชั้นนำระดับโลก

โครงการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของมิตรสตีล

โครงการ King Power Complex

รถไฟฟ้า BTS 

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (ใต้ดิน)

โครงการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส

โครงการรีสอร์ทในสมุยและภูเก็ต

สนามกีฬา 80 ชันษามหาราชันย์

อุโมงค์ระบายน้ำ กทม.

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) 's projects

โครงการงานพระราชดำริ ห้วยไทรงาม จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการวางท่อเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำประแสร์ - คลองใหญ่ จ.ระยอง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำสำนักงานประปาพัทยา

โครงการบ้านเอื้ออาทร

ศูนย์ราชการกรุงเทพฯ Bangkok Government complex

โรงแรม Intercontinental หัวหิน 

คอนโด Millennium residence 

อาคารประถมศึกษากรุงเทพคริสเตียน

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งวัฒนะ

โรงพยาบาลภูมิพล

ศูนย์การค้า Paradise park

ศูนย์ประชมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

โรงแรม Radison Plaza 

ศูนย์การค้า Central West Gate

โครงการวางท่อประธานน้ำประปาสนามบินสุวรรณภูมิ(เลียบทางจักรยาน)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างท่าเคย - ห้วยมะหาดพร้อมระบบกระจายน้ำ