ผลิตภัณฑ์ของเรา

ท่อเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร,ท่อเหล็ก, เหล็กรูปตัวซี, ท่อชุบสังกะสี, ท่อกลมดำ, เหล็กรูปพรรณ, ท่อเหล็กอาบสังกะสี,ท่อประปา,ท่อเฟอร์นิเจอร์,ท่อโครงสร้าง รวมถึง เหล็กแผ่น และ เหล็กโครงสร้าง ท่อเหล็กขนาดใหญ่ตามมาตรฐานของการประปานครหลวงการประปาภูมิภาคและกรมชลประทาน

ผลิตภัณฑ์ ตามประเภท

ท่อเหล็กและเหล็กรูปพรรณ

( ELECTRIC RESISTANCE WELDED PIPE )


ท่อขนาดใหญ่

( SPIRAL WELDED PIPE / BENDING ROLL PIPE )

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตามประเภท

GENERAL STEEL PIPES (ERW)

( ELECTRIC RESISTANCE WELDED PIPE )

Flat BAR

Checkered
Plate

Fittings