การตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัติ

ในแต่ละขั้นตอนการผลิตได้จัดให้มีระบบตรวจสอบอย่างละเอียดโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการ เริ่มการตรวจรับวัตถุดิบเหล็กม้วนจนกระทั่งสำเร็จออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งมอบให้กับลูกค้า

MitrSteel

เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

กระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียด

ผลิตภัณฑ์ของมิตรสตีล ล้วนได้รับการตรวจสอบโดยทีมวิศวกรผู้ขำนาญการ ซึ่งในขณะเดียวกันทางบริษัทได้มีการพัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยในแต่ละขั้นตอนได้มีการใช้ระบบตรวจสอบอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบรับวัตถุดิบเหล็กม้วนจนกระทั่งถึงขั้นตอนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าได้เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จากมิตรสตีลทุกชิ้นได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานอย่างแน่นอน


1.การตรวจสอบวัตถุดิบ
   a . ตรวจสอบส่วนผสมทางเคมี โดยใช้การส่งไปทดสอบภายนอก
   b . ตรวจสอบแรงดึง โดยใช้เครื่อง Tensile test

2.ตรวจสภาพทั่วไปของท่อ
   a . การตรวจสอบความตรงของท่อ
   b . การตรวจสอบสภาพผิวของท่อเหล็ก

3. การตรวจสอบขนาดของท่อ
   a . การตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ
   b . การตรวจสอบความยาวของท่อ
   c . การตรวจสอบความหนาของผนังท่อ
  d . การตรวจสอบน้ำหนักของท่อ

4. การตรวจสอบตะเข็บท่อ (รอยเชื่อม) โดยใช้เครื่อง Ultrasonic Testing
  
5. การตรวจสอบความทนต่อความดันของท่อ
โดยใช้เครื่อง Hydrostatic Pressure Test่

6. การตรวจสอบคุณสมบัติทางกล
   a . การดัดโค้ง
   b . การกดแบน
   c . การขยายบาน

7. การตรวจสอบความหนาของสารเคลือบผิวท่อ
   a . ตรวจสอบความหนาของสังกะสีและความเรียบ
   b . ตรวจสอบความหนาของสีและความเรียบ

8. 8. การตรวจสอบเกลียว โดยใช้ Threaded Ring Gauge

เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล