บริการของเรา

STEEL SOLUTION SERVICE IN THAILAND

ด้วยศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพและให้บริการที่ครอบคลุมสมบูรณ์แบบ ตามมาตรฐานสากล พร้อมบริการจัดหาและรวบรวมสินค้าเหล็กทุกประเภท ทั้งวัตถุดิบ สินค้าแปรรูป และสำเร็จรูปครอบคลุมสินค้าทุกประเภทและบริการในที่เดียว

บริการของเรา

องค์ประกอบการบริการ ที่ประกอบไปด้วยความรู้ ความชำนาญและใจในการบริการของพนักงาน มิตรสตีลร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
ทำให้เราเป็นศูนย์รวมสินค้าซึ่งสามารถให้บริการได้ครบวงจร พร้อมรองรับทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายในที่เดียว

1. เป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่าย
มิตรสตีลสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยบริการจัดหาและรวบรวมสินค้าเหล็กทุกประเภท ทั้งวัตถุดิบ สินค้าแปรรูป และสำเร็จรูป สมบูรณ์ด้วยคลังสินค้าขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพ สามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่
พร้อมด้วยการบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดต้นทุนของลูกค้าในการจัดเก็บรักษาสินค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าทันกับความต้องการ

2. แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในการเลือกสรรวัสดุสำหรับการก่อสร้าง เราคำนึงถึงการแปรรูปแบบต่างๆเพื่อรองรับทั้งลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลายหรือเฉพาะเจาะจง มิตรสตีลพร้อมให้บริการด้วยเครื่องจักรแปรรูปเหล็กแผ่นที่ทันสมัย

3. การผลิตเหล็กโครงสร้างขึ้นรูปเย็น
เนื่องด้วยหัวใจสำคัญของเราคือ การให้บริการที่ครอบคลุมสินค้าทุกประเภทและบริการในที่เดียว เราจึงพัฒนาสายการผลิตเหล็กที่ใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปให้มีความทันสมัยและสมบูรณ์แบบเช่น สายการผลิตท่อเหล็กเพื่อใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป (Steel Pipe) สายการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี (C-Channel)

4. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
ทาง มิตรสตีล ได้คิดค้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่เสมอ เนื่องจากเรามองถึงความต้องการและการนำไปใช้ประโยชน์ของลูกค้า เช่น ระบบการเคลือบสี PU ที่ทันสมัยและปลอดภัย และท่อเคลือบสังกะสีเป็นต้น โดยทาง มิตรสตีล ยังคำนึงถึงระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคน ซึ่งยืนยันความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

ด้วยศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพและให้บริการที่ครอบคลุมสมบูรณ์แบบ ตามมาตรฐานสากลและตามความต้องการของผู้ใช้รวมถึงการจัดส่งภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ มิตรสตีลได้รับการรับรองด้านการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 Quality Management Systems ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยลูกค้าของเรายังได้รับความเชื่อมั่นจากสัญลักษณ์แห่งคุณภาพ ที่มีเครื่องหมายของมิตรสตีลเป็นการรับประกันว่า ทุกผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านมิตรสตีลไปนั้น จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างพิถีพิถัน โดยผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

ด้วยศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ
และบริการที่ครอบคลุมสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานสากล