ผลิตภัณฑ์ของเรา

ท่อเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร,ท่อเหล็ก, เหล็กรูปตัวซี, ท่อชุบสังกะสี, ท่อกลมดำ, เหล็กรูปพรรณ, ท่อเหล็กอาบสังกะสี,ท่อประปา,ท่อเฟอร์นิเจอร์,ท่อโครงสร้าง รวมถึง เหล็กแผ่น และ เหล็กโครงสร้าง ท่อเหล็กขนาดใหญ่ตามมาตรฐานของการประปานครหลวงการประปาภูมิภาคและกรมชลประทาน

แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อการติดต่อกลับจากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

Customer Relationship Request
s

จุดประสงค์ในการกรอกแบบฟอร์มเพื่อการติดต่อกลับที่มีประสิทธิภาพในการตอบคำถามรวมถึงการให้ข้อมูลท่านอย่างครบถ้วนจากพนักงานของทางเรา

The purpose of filling this form is to reply you back with effective and completed information from our specialized staffs.

เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจต้องการขอแค็ตตาล็อกและข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อรับเอกสารและติดต่อกลับทางอีเมล

You can choose document of product types you want to download below. Please complete the form to get contact and to receive documents via E-mail.


เหล็กรูปพรรณ ( STEEL PRODUCTS )

ท่อขนาดใหญ่ ( SPIRAL WELDED PIPE / BENDING ROLL PIPE )

จุดประสงค์ในการรับแค็ตตาล็อกและการติดต่อจากทางเรา*

What is the purpose of receiving catalogs and repling back form our staffs?

เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่

Have you ever used our product?

กรอกข้อมูลบริษัทหรือหน่วยงาน*

Organization/Company name

ที่อยู่บริษัทหรือหน่วยงาน*

Organization/Company address

ชื่อ*

Full Name

ตำแหน่ง*

Position

หมายเลขโทรศัพท์*

Phone Number

อีเมล*

Email

ยืนยันตน*